Jag vill ge barnen större motivation till skrivande och övrigt arbete i skolan. Genom internet kommer jag att öka deras lust att stava rätt och skriva intressantare.